Ocenenie nehnutelnosti

Určenie trhovej ceny nehnuteľnosti


Stanovenie  trhovej ceny zabezpečíme formou  kvalitnej trhovej  analýzy. 


 


Propagácia


Vašu nehnuteľnosť ponúkneme v prvom rade záujemcom z okruhu našich klientov  a popri tom využijeme moderné  predajné možnosti  formou online reklamy, platenej zvýraznenej reklamy na realitných portáloch a sociálnych sieťach.


 


Home staging


V prípade záujmu Vám pomôžeme Vašu  nehnuteľnosť pripraviť  tak, aby pôsobila  čo najatraktívnejšie pre čo najväčší počet potenciálnych záujemcov o jej kúpu alebo prenájom  s cieľom vyzdvihnúť jej prednosti a získať čo najlepšiu cenu pri predaji alebo prenájme.